Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SiBET s.r.o.

 Všeobecné informácie:

Spoločnosť SiBET s.r.o. je výrobca dekoračného kameňa, ktorý je vyrábaný ručne kusovo na objednávku. Každý výrobok je originálom.

Fotografie kameňa na tejto webovej stránke sú len ilustračné.  Vyhradzujeme si právo na rozdielnosť vo farebnosti medzi ilustračnou fotografiou a reálnym výrobkom (rozdielnosť v odtieni) Preto pri objednávke kameňa odporúčame si kameň pozrieť vo vzorkovej predajni, alebo si dať poslať vzorku danej farby. Na neskoršie reklamácie tohto druhu sa neprihliada.

Na výrobu kameňa používame kvalitné suroviny a pigmenty v presných gramážach. Ale nakoľko ani príroda nevie vždy zaručiť rovnakú farebnosť surovín , ako piesku, atď, odporúčame miešať kamene z viacerých balení, aby nevznikli farebné rozdiely.

Objednanie tovaru

 1. Pri objednaní tovaru formou internetového predaja, si spotrebiteľ vyberie odtieň a typ kameňa podľa svojej predstavy, ktorý je vyobrazený na internetovej stránke sibet.sk
 2. Po výbere kameňa napíše svoj záujem o daný tovar na mailovú adresu sibetstone@gmail.com, kde uvedie:
 • Meno a priezvisko
 • Presnú adresu (pokiaľ je adresa dodania iná, tak adresu dodania tovaru)
 • Názov kameňa
 • Výmeru kameňa v m2
 • Spôsob dopravy (záujem o dopravu tovaru, alebo osobný odber)
 • kontakt a mailovú adresu, kde mu budú odoslané podklady ku objednávke
 1. V prípade dopravy spoločnosťou SiBET s.r.o., mu spoločnosť odošle spätne na mailovú adresu cenu za dopravu, nakoľko táto cena je závislá na množstve tovaru a vzdialenosti dodania tovaru na sídlo dodania tovaru uvedenom spotrebiteľom.
 2. Po vzájomnom odsúhlasení objednávky medzi predajcom a spotrebiteľom, vyhotoví predajca záväznú objednávku a zálohovú faktúru, ktorú pošle spotrebiteľovi na mailovú adresu.
 3. Spotrebiteľ po uhradení zálohovej faktúry môže predajcu požiadať o zaslanie vzorky objednaného kameňa, ktorú mu predajca pošle na jeho adresu, aby si spotrebiteľ upresnil farbu a odtieň kameňa. Náklady na prepravu vzorky znáša spotrebiteľ.
 4. Objednávka bude obsahovať
 • Celkovú cenu za tovar
 • Celkovú cenu za dopravu
 • Sumu zálohy
 • Termín dodania tovaru

 Termín dodania tovaru

 1. Spoločnosť SiBET s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínu dodania kameňa. Nakoľko každý kameň je špecifická výroba, ktorá je závislá na výbere daného dekoru a každý dekor má iný postup výroby, ktorý sa odvíja od rôznych chemických reakcií, viažucich sa na vplyv vlhkosti, počasia, atď.
 2. Výrobca si vyhradzuje právo na posunutie termínu dodania výrobku o 28 dní od dátumu uvedeného na objednávke.
 3. Dátum uvedený na objednávke je približný termín dodania kameňa.
 4. Pri zmene termínu, či v kratšom, alebo dlhšom termíne zástupca spoločnosti SiBET upovedomí spotrebiteľa telefonicky o zmene termínu dodania tovaru.
 5. V prípade posunutia termínu v stanovenej lehote 28 dní, nemá nárok spotrebiteľ na odstúpenie od zmluvy.

Ceny a platobné podmienky

 1. Pri záväznej objednávke a uhradení zálohovej faktúry spotrebiteľom je cena za tovar nemenná.
 2. Po vzájomnej dohode odošle spoločnosť SiBET s.r.o. na mailovú adresu spotrebiteľa objednávku a zálohovú faktúru.
 3. Spotrebiteľ uhradí zálohovú faktúru na účet spoločnosti SiBET, ktorý je uvedený, ako aj na zálohovej faktúre, alebo aj na web stránke spoločnosti.
 4. Pri uhrádzaní faktúry, spotrebiteľ uvedie variabilný symbol faktúry a do poznámky uvedie svoje meno a priezvisko.
 5. Objednávka sa stáva záväznou až pripísaním zálohovej faktúry na číslo účtu spoločnosti.
 6. Zálohová faktúra tvorí 50% z celkovej sumy objednávky, vrátané dopravy.
 7. Druhú časť, teda druhých 50% z celkovej objednávky hradí spotrebiteľ po dodaní celej výmery kameňa.
 8. Pri dodaní tovaru spoločnosťou SiBET s.r.o., spotrebiteľ hradí druhých 50% ceny tovaru k rukám pracovníka spoločnosti. Zároveň pri dodaní odovzdáva pracovník spoločnosti celkovú faktúru, príjmový doklad na druhú polovicu celkovej čiastky a dodací list.
 9. Spoločnosť môže po dodaní tovaru požiadať spotrebiteľa aj o úhradu druhej polovice potrebnej sumy na účet spoločnosti. V takomto prípade spoločnosť zašle na mailovú adresu spotrebiteľa celkovú faktúru a spotrebiteľ pri prevzatí tovaru podpíše prepravcovi dodací list.
 10. Splatnosť zálohovej faktúry je 3 dni a splatnosť riadnej faktúry 3 dni.

Vrátenie tovaru

 1. Objednávku je možné zrušiť iba do 24 hodín od objednania tovaru a uhradenia zálohovej platby.
 2. Po začatí výroby kameňa nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy v termíne dodania, alebo 28 dní po termíne dodania tovaru prepadáva celá zálohová suma v prospech spoločnosti, nakoľko každý vyrobený kameň je kameň vyrobený na požiadavku spotrebiteľa a je jedinečným výrobkom, vyrábaným na žiadosť spotrebiteľa.
 4. Pokiaľ spotrebiteľ nepreberie tovar, ktorý mu dodala spoločnosť SIBET, s.r.o. výdavky spojené s výrobou a dodaním tovaru sa odpočítavajú zo zálohovej platby vo výške 100%.
 5. Drobné vady na kameni (odreniny farby, spôsobené balením, prepravou) nie sú vady, ktoré podliehajú reklamácii. V prípade takýchto vád je možné na požiadanie dodať pigment na estetickú úpravu týchto vád.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/5/5/55b1a25d-e20b-40bc-aeea-a1322a52e1de/sibet.sk/web/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399